Phone: 0937920666

Email: fanhomegroup@gmail.com

Địa chỉ: 236 Trần Phú, Hạ Long, Quảng Ninh

Giới thiệu

Công ty Kiến Trúc & Nội Thất FanHome 

Thông tin doanh nghiệp: GPKD 5702064099
Do sở KHDT tỉnh Quảng Ninh cấp năm 2020